RQT20 – 01: 1.157.000

 • BÁNH QUY JULIE’S HERSHEY’S – 312G  – MALAYSIA
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH QUY DỪA GERY – 300G – INDONESIA
 • ĐẬU PHỘNG FAIRPRICE VỊ MUỐI – 150G – MALAYSIA
 • TRÀ BASILUR GOLD – 50G – SRI LANKA
 • CHOCOLATE RITTER – 100G – ĐỨC
 • CÁ NGỪ NGÂM DẦU SEACROWN – 98G – THÁI LAN
 • BÁNH QUY EVER – 120G – MALAYSIA
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 02: 1.365.000

 • BÁNH QUY JULIE’S HERSHEY’S – 312G – MALAYSIA
 • BÁNH HẠNH NHÂN HAITAI – 133G – HÀN QUỐC
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • TRÀ BASILUR GOLD – 50G – SRI LANKA
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 130G – ĐỨ
 • CHẠT ĐIỀU – 200GR – VIỆT NAM
 • CHOCOLATE RITTER – 100G – ĐỨC
 • CACAO PURE – 100G – VIỆT NAM
 • BÁNH QUY EVER – 120G – MALAYSIA
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 03: 1.430.000

 • BÁNH FORNO BONOMI 400GR – ITALY
 • TATAWA NUTRI COOKIES – 160GR – MALAYSIA
 • BÁNH BISSIN BUTTER COCONUTS 150GR – THÁI LAN
 • SOCOLA DARK 42G – MALAYSIA
 • SOCOLA SCHOGETTEN-100G-ĐỨC
 • ĐẬU PHỘNG FAIRPRICE VỊ MUỐI-150G-MALAYSIA
 • TRÀ XANH CẦU ĐẤT – 125GR – VIỆT NAM
 • BÁNH XỐP IMPERIAL – 100GR – THÁI LAN
 • TUNA WITH – THAILAN
 • RƯỢU STONE VALLEY 700ML – USA
 • GIỎ + NƠ

RQT20 – 04: 1.560.000

 • BÁNH KARMELA ASSORTED 450GR – BULGARIA
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • TATAWA NUTRI COOKIES – 160GR – MALAYSIA
 • CHOCOLATE BERYL’S 125GR – MALAYSIA
 • HẠNH NHÂN CÓ VỎ RANG BƠ – 200GR – MỸ
 • SOCOLA DARK 42G – MALAYSIA
 • RƯỢU JOHHNIE WALKER RED HQ 2020 750ML – SCOTLAND
 • GIỎ QUÀ
 • TRÀ TIPSON ENGLISH – 50GR – SRI LANKA
 • BÁNH QUY KEM DƯA BISSIN – 170GR – THÁI LAN

RQT20 – 05: 1.560.000

 • BÁNH QUY GIÒN PRIMART-400G-POLAND
 • RƯỢU JOHHNIE WALKER RED HQ 2020 750ML – SCOTLAND
 • TATAWA NUTRI COOKIES – 160GR – MALAYSIA
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • HẠT MIXED FRUITS 200GR ( MƠ , SUNG, TÁO , NHO ) – MỸ, HÀN, CHILE …
 • HẠT MIXED NUTS 200GR – ĐIỀU, DẺ, MACCA, HẠNH NHÂN – MỸ, HÀN, CHILE
 • KẸO WALKER’S TOFFEES-150G-ANH
 • COFFEE HIGHLANDS TRUYỀN THỐNG 200GR – VIỆT NAM
 • TRÀ TIPSON ENGLISH – 50GR – SRI LANKA
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200GR – ĐỨC
 • GIỎ QUÀ
 • BÁNH XỐP IMPERIAL – 100GR – THÁI LAN

RQT20 – 06: 1.690.000

 • BÁNH QUY GIÒN PRIMART-400G-POLAND
 • TATAWA NUTRI COOKIES – 160GR – MALAYSIA
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • HẠT MIXED FRUITS 200GR ( MƠ , SUNG, TÁO , NHO ) – MỸ, HÀN, CHILE …
 • HẠT MIXED NUTS 200GR – ĐIỀU, DẺ, MACCA, HẠNH NHÂN – MỸ, HÀN, CHILE
 • KẸO WALKER’S TOFFEES-150G-ANH
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200GR – ĐỨC
 • COFFEE HIGHLANDS TRUYỀN THỐNG 200GR – VIỆT NAM
 • TRÀ TIPSON ENGLISH – 50GR – SRI LANKA
 • BÁNH XỐP IMPERIAL – 100GR – THÁI LAN
 • RƯỢU STONE VALLEY CABERNET 750ML – USA
 • KHOAI TÂY JACKER 160GR – MALAYSIA
 • GIỎ QUÀ

RQT20 – 08: 1.300.000

 • BÁNH QUY KARMELA – 450GR – BULGARIA
 • BÁNH QUY EVER – 120G – MALAYSIA
 • TATAWA NUTRI COOKIES – 160G – MALAYSIA
 • BÁNH PREMIO CHOCOLATE – 100G – THÁI LAN
 • NHO KHÔ DANSON – 150G – MỸ
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200G – ĐỨC
 • HẠNH NHÂN CÓ VỎ RANG BƠ – 200G – MỸ
 • CÀ PHÊ HÒA TAN HIGHLAND – 170G – VIỆT NAM
 • CHOCOLATE RITTER – 100G – ĐỨC
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 09: 1.365.000

 • BÁNH QUY FORNO BONOMI – 400G – Ý
 • BÁNH QUY EVER – 120G – MALAYSIA
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • BÁNH QUY KEM DƯA BISSIN – 170GR – THÁI LAN
 • TRÀ XANH CẦU ĐẤT – 125G – VIỆT NAM
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200G – ĐỨC
 • HẠT BÍ XANH – 250G – ẤN ĐỘ
 • BÁNH PEPERO – 32G – HÀN QUỐC
 • CHOCOLATE RITTER – 100G – ĐỨC
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 10: 1.560.000

 • BÁNH QUY JULIE’S HERSHEY’S – 312G – MALAYSIA
 • BÁNH HẠNH NHÂN HAITAI – 133G – HÀN QUỐC
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • CHOCOLATE AALST – 100GR – MALAYSIA
 • BÁNH PEPERO – 32G – HÀN QUỐC
 • CÀ PHÊ ROBUSTA M’JA – 100G – VIỆT NAM
 • CÁ HỘP XÁCH TAY – 175G – NGA
 • TRÀ GỪNG L’ANGFARM – 40G – VIỆT NAM
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 130G – ĐỨC
 • TRÁI OLIU CÓ HẠT – 240G – TÂY BAN NHA
 • BÁNH QUẾ WHITE CASTLE LUXURY – 100GR – MALAYSIA
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 11: 1.365.000

 • BÁNH QUY KARMELA – 450GR – BULGARIA
 • BÁNH QUY EVER – 120G – MALAYSIA
 • BÁNH FURUTA – 80G – NHẬT BẢN
 • CHOCOLATE ROMANZE -135G – MALAYSIA
 • CÀ PHÊ DI SẢN HIGHLAND – 200GR – VIỆT NAM
 • TRÀ TIPSON ENGLISH – 50G – SRI LANKA
 • HẠNH NHÂN CÓ VỎ RANG BƠ – 200G – MỸ
 • MƠ SẤY DẺO – 250GR – THỔ NHĨ KỲ
 • NHO KHÔ DANSON – 125GR – MỸ
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 12: 2.210.000

 • BÁNH DANNY GREEN PLATINUM – 365G – HONGKONG
 • BÁNH HẠNH NHÂN HAITAI – 133G – HÀN QUỐC
 • BÁNH BISSIN BUTTER COCONUTS – 150G – THÁI LAN
 • CHOCOLATE AALST – 100GR – MALAYSIA
 • CHOCOLATE FERRERO ROCHER – 200G – Ý
 • TRÀ BASILUR GOLD – 50G – SRI LANKA
 • MIXED NUT (HẠNH NHÂN, MACCA, HẠT DẺ, HẠT ĐIỀU) – 200G
 • MIXED FRUITS (NHO 3 MÀU, SUNG, MƠ, TÁO HÀN QUỐC) – 200G
 • CÁ HỘP XÁCH TAY – 175G – NGA
 • CHOCOLATE BEAUTITUDE – 100G – VIỆT NAM
 • RƯỢU VANG MỸ STONE VALLEY
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 13: 1.560.000

 • BÁNH QUY FORNO BONOMI – 400G – Ý
 • KHOAI TÂY LÁT JACKER – 160G – MALAYSIA
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • ĐẬU TĂM VỊ SA TẾ – 150G – MALAYSIA
 • BÁNH SOCOLA ĐẬU PHỘNG SUNYOUNG – 54G – HÀN QUỐC
 • BÁNH PEPERO – 32G – HÀN QUỐC
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200G – ĐỨC
 • MỰC HẤP NƯỚC CỐT DỪA – 100GR – VIỆT NAM
 • CÀ PHÊ ROBUSTA M’JA – 100G – VIỆT NAM
 • CHOCOLATE SCHOGETTEN – 100G – ĐỨC
 • CÁ NGỪ NGÂM DẦU SEACROWN – 98G – THÁI LAN
 • BÁNH XỐP IMPERIAL – 100GR – THÁI LAN
 • RƯỢU VANG GENESIS

RQT20 – 14: 1.430.000

 • BÁNH QUY FORNO BONOMI – 400G – Ý
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • TRÀ XANH CẦU ĐẤT – 125GR – VIỆT NAM
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200G – ĐỨC
 • BÁNH QUY KEM DƯA BISSIN – 170GR – THÁI LAN
 • BÁNH PEPERO – 32G – HÀN QUỐC
 • CHOCOLATE RITTER – 100G – ĐỨC
 • HẠT BÍ XANH – 250GR – ẤN ĐỘ
 • BÁNH QUY EVER – 120G – MALAYSIA
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 15: 1.300.000

 • BÁNH QUY KARMELA – 450GR – BULGARIA
 • TATAWA NUTRI COOKIES – 160G – MALAYSIA
 • BÁNH PREMIO CHOCOLATE – 100G – THÁI LAN
 • CÀ PHÊ HÒA TAN HIGHLAND – 170G – VIỆT NAM
 • CHOCOLATE RITTER – 100G – ĐỨC
 • HẠNH NHÂN CÓ VỎ RANG BƠ – 200G – MỸ
 • NHO KHÔ DANSON – 150G – MỸ
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200G – ĐỨC
 • BÁNH QUY EVER – 120G – MALAYSIA
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 16: 1.365.000

 • BÁNH QUY JULIE’S HERSHEY’S – 312G – MALAYSIA
 • BÁNH QUY EVER – 120G – MALAYSIA
 • KHOAI TÂY LÁT CHIP STAR – 50G – NHẬT BẢN
 • TRÀ TIPSON ENGLISH – 50G – SRI LANKA
 • CÀ PHÊ DI SẢN HIGHLAND – 200GR – VIỆT NAM
 • BÁNH PREMIO CHOCOLATE – 100G – THÁI LAN
 • MIXED FRUITS (NHO 3 MÀU, SUNG, MƠ, TÁO HÀN QUỐC) – 200G
 • HẠNH NHÂN CÓ VỎ RANG BƠ – 200G – MỸ
 • BÁNH QUY SOCOLA NEXTAR – 112G – INDONESIA
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 17: 845.000

 • BÁNH QUY BƠ WHITE CASTLE – 360G – MALAYSIA
 • BÁNH BISSIN CREAM CRACKERS – 180G – THÁI LAN
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • TRÀ BASILUR GOLD – 50G – SRI LANKA
 • BÁNH PEPERO – 32G – HÀN QUỐC
 • SOCOLA DARK WHITE – 42G – MALAYSIA
 • BÁNH QUY SOCOLA NEXTAR – 112G – INDONESIA
 • NƯỚC ÉP NHO GAVIOLI – Ý
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 18: 1.755.000

 • BÁNH QUY JULIE’S HERSHEY’S – 312G – MALAYSIA
 • TATAWA COOKIES – 130GR – MALAYSIA
 • BÁNH PREMIO CHOCOLATE – 100G – THÁI LAN
 • CÀ PHÊ DI SẢN HIGHLAND – 200GR – VIỆT NAM
 • MIXED FRUITS (NHO 3 MÀU, SUNG, MƠ, TÁO HÀN QUỐC) – 200G
 • KẸO WALKER’S TOFFEES – 150G – ANH
 • BÁNH PEPERO – 32G – HÀN QUỐC
 • BÁNH XỐP LOACKER – 45G – Ý
 • CÁ NGỪ NGÂM DẦU SEACROWN – 98G – THÁI LAN
 • HẠNH NHÂN CÓ VỎ RANG BƠ – 200G – MỸ
 • CHOCOLATE LÂU ĐÀI – 100G – NGA
 • BÁNH QUY SOCOLA NEXTAR – 112G – INDONESIA
 • RƯỢU VANG CHILE CEFIRO
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 19:  845.000

 • TATAWA COOKIES – 300G – MALAYSIA
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • HẠNH NHÂN CÓ VỎ RANG BƠ – 200G – MỸ
 • CHOCOLATE RITTER – 100G – ĐỨC
 • CÀ PHÊ DI SẢN HIGHLAND – 200GR – VIỆT NAM
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200G – ĐỨC
 • NƯỚC ÉP NHO GAVIOLI – Ý
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 20: 845.000

 • BÁNH QUY KEM DƯA BISSIN – 170GR – THÁI LAN
 • TATAWA NUTRI COOKIES – 160G – MALAYSIA
 • MỰC HẤP NƯỚC CỐT DỪA – 100GR – VIỆT NAM
 • CÀ PHÊ VIỆT PHIN – 170G – VIỆT NAM
 • CHOCOLATE RITTER – 100G – ĐỨC
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200G – ĐỨC
 • NHO KHÔ DANSON – 125GR – MỸ
 • NƯỚC ÉP NHO GAVIOLI – Ý
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 21: 1.365.000

 • BÁNH QUY JULIE’S HERSHEY’S – 312G – MALAYSIA
 • BÁNH HẠNH NHÂN HAITAI – 133G – HÀN QUỐC
 • BÁNH XỐP IMPERIAL – 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH QUY DỪA GERY – 200G – INDONESIA
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • CHOCOLATE SCHOGETTEN – 100G – ĐỨC
 • HẠT ĐIỀU – 200GR – VIỆT NAM
 • CÀ PHÊ ROBUSTA M’JA – 100G – VIỆT NAM
 • BÁNH PEPERO – 32G – HÀN QUỐC
 • CÁ NGỪ NGÂM DẦU SEACROWN – 98G – THÁI LAN
 • BÁNH QUẾ WHITE CASTLE LUXURY – 100GR – MALAYSIA
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 22:  1.430.000

 • BÁNH QUY FORNO BONOMI – 400G – Ý
 • BÁNH QUY EVER – 120G – MALAYSIA
 • BÁNH FURUTA – 80G – NHẬT BẢN
 • CHOCOLATE ROMANZE -135G – MALAYSIA
 • BÁNH PEPERO – 32G – HÀN QUỐC
 • CÁ NGỪ NGÂM DẦU SEACROWN – 98G – THÁI LAN
 • TRÀ XANH CẦU ĐẤT – 125G – VIỆT NAM
 • MỰC HẤP NƯỚC CỐT DỪA – 100G – VIỆT NAM
 • HẠT BÍ XANH – 250G – ẤN ĐỘ
 • NHO KHÔ DANSON – 125G – MỸ
 • RƯỢU VANG GENESIS
 • GIỎ + PHỤ KIỆN

RQT20 – 23: 2.145.000

 • BÁNH QUY GIÒN PRIMART-400G-POLAND
 • BÁNH PREMIO 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH QUY DỪA KEM SOCOLA BISSIN – 150GR – THÁI LAN
 • BÁNH QUE LOTTE PEPERO SOCOLA-47G-HÀN QUỐC ( ĐỎ )
 • KẸO WALKER’S TOFFEES-150G-ANH
 • SOCOLA DARK 42G – MALAYSIA
 • CHOCOLATE MEIJI 50GR – NHẬT
 • CHOCOLATE LÂU ĐÀI 100GR – NGA
 • BÁNH XỐP LOACKER-45G-Ý
 • CÁ NGỪ TUNA WITH – THAILAN
 • COFFEE M’JA INSTANT 170GR – VIỆT NAM
 • HẠNH NHÂN CÓ VỎ RANG BƠ – 200GR – MỸ
 • RƯỢU WHISKY EVAN WILLIAM KENTUCKY 750ML – USA
 • BÁNH QUẾ WHITE CASTLE LUXURY – 100GR – MALAYSIA
 • GIỎ + NƠ

RQT20 – 24: 3.600.000

 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH QUY GIÒN PRIMART-400G-POLAND
 • KẸO WALKER’S TOFFEES-150G-ANH
 • CACAO MOONLIGHT 150GR – VIỆT NAM
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200GR – ĐỨC
 • BÁNH PREMIO 100GR – THÁI LAN
 • SOCOLA SCHOGETTEN-100G-ĐỨC
 • CHOCOLATE PLUM 250GR – POLAND
 • TRÀ XANH CẦU ĐẤT -100G-VIỆT NAM
 • HENAFF 115GR – FRANCE
 • RƯỢU CHIVAS 18YO WHISKY 700ML – SCOTTLAND
 • GIỎ + NƠ

RQT20 – 25:  1.560.000

 • BÁNH FORNO BONOMI 400GR – ITALY
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH PREMIO 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH PEPERO 32GR – HÀN QUỐC
 • ĐẬU PHỘNG FAIRPRICE VỊ MUỐI-150G-MALAYSIA
 • SOCOLA SCHOGETTEN-100G-ĐỨC
 • TUNA WITH – THAILAN
 • TRÀ XANH CẦU ĐẤT – 125GR – VIỆT NAM
 • HẠT MACCA – 200GR – ÚC
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • RƯỢU VANG STONE VALLEY CABERNET 750ML – USA
 • GIỎ + NƠ

RQT20 – 26: 2.730.000

 • BÁNH FORNO BONOMI 400GR – ITALY
 • BÁNH HAITAI HẠNH NHÂN
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • ĐẬU PHỘNG FAIRPRICE VỊ MUỐI-150G-MALAYSIA
 • BÁNH ST MICHEL 300GR – FRANCE
 • COFFEE M’JA INSTANT 170GR – VIỆT NAM
 • SOCOLA SCHOGETTEN-100G-ĐỨC
 • CHOCOLATE BERYL’S 85GR – MALAYSIA
 • SOCOLA AALST TRẮNG-100G-SINGAPORE
 • PATE HENAFF 115GR – FRANCE
 • CÁ NGỪ TUNA WITH – THAILAN
 • HẠT ĐIỀU – 200GR – VIỆT NAM
 • RƯỢU WHISKY EARLY TIMES 750ML – USD
 • GIỎ + NƠ
 • BÁNH QUẾ WHITE CASTLE LUXURY – 100GR – MALAYSIA

RQT20 – 27: 2.145.000

 • BÁNH IMPERIAL 60GR – THAILAN
 • BÁNH ST MICHEL 120GR – FRANCE
 • CHOCOLATE CADBURY DAIRY MILK 100GR – MALAYSIA
 • NHO KHÔ HÀ ANH-250G-VIỆT NAM
 • CHOCOLATE AALST – 300GR – MALAYSIA
 • TATAWA COOKIES CLASSIC – 130GR – MALAYSIA
 • BÁNH XỐP BISSIN – 100GR – THÁI LAN
 • BÁNH MOCHI QIDEA – 150GR – ĐÀI LOAN
 • SOCOLA SCHOGETTEN-100G-ĐỨC
 • PATE HENAFF 115GR – FRANCE
 • TRÀ TIM SEN L’ANGFARM TÚI LỌC 40GR – VIỆT NAM
 • KẸO CAVENDISH & HARVEY – 200GR – ĐỨC
 • RICOLA 40GR – THỤY SĨ
 • CÀ PHÊ DE VIN-375G-VIỆT NAM ( LÓT )
 • RƯỢU VANG CEFIRO CABERNET 750ML – CHILE
 • GIỎ + NƠ

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT !

NHẬN ĐẶT GÓI QUÀ TẶNG RIÊNG THEO YÊU CẦU Call/Zalo: 0929 888 179